Walter Sautter
Portrait des Malers Walter Sautter
Ausstellungen
Archiv
Links
Zum Anfang